De cloud raakt steeds meer ingeburgerd in het MKB. De doorslaggevende factoren om te kiezen voor de cloud zijn meestal: kostenbesparing, makkelijk op afstand kunnen samenwerken, flexibiliteit en schaalbaarheid.

Echter, uit diverse onderzoeken is gebleken dat directies onvoldoende betrokken zijn bij de cloudontwikkelingen die zich in hun organisatie afspelen. Dit is een gemiste kans! Zoveel cruciale bedrijfsprocessen verlopen tegenwoordig via de cloud, dat je als directie juist betrokken én zeer goed geïnformeerd dient te zijn als het gaat om cloudcomputing. Bovendien kun je cloud computing strategisch inzetten om hogere winsten te behalen. Belangrijke besluiten over cloudcomputing in de organisatie mogen daarom niet langs jou heengaan.

We helpen je een handje met de volgende vier vragen die absoluut op directieniveau gesteld en beantwoord dienen te worden.

1. Waar gaan wij servercapaciteit inhuren?

Het is de nachtmerrie van ieder bedrijf dat hackers toegang krijgen tot data. Hackers hebben minder kans van slagen bij een grote internationale cloudservice-provider. Deze grote providers investeren veel in encryptie, toegangscontroles en allerlei andere manieren om cyberaanvallen te voorkomen.

Maar in bepaalde gevallen is het echter verstandig om persoonsgegevens en bedrijfskritieke data lokaal of in ieder geval binnen Europa op te slaan, bijvoorbeeld wanneer je gebonden bent aan de Europese privacywetgeving (AVG). Laat je daarom altijd goed informeren door jouw ICT-leverancier welke wet- en regelgeving op jou van toepassing is. Zo voorkom je een heleboel ellende.

2. Met welke cloudsoftware ga je werken?

Dankzij de cloud zijn er tal van mogelijkheden voor bedrijven om sneller te innoveren. Zet je de cloud strategisch in, dan kan dit leiden tot aanzienlijk hogere winsten. Met de juiste software kunnen medewerkers makkelijker samenwerken (op afstand), kun je op een platform nog beter communiceren met toeleveranciers en/of afnemers – dit alles leidt tot een nog betere productiviteit. Er zijn diverse tools en toepassingen (PaaS en SaaS) beschikbaar, van simpele kantoorsoftware tot zeer geavanceerde specialistische programma’s, om de eerder genoemden doeleinden te bereiken. Als directie dien je echt helder te hebben welke cloudsoftware bij de organisatie past en aan welke vereisten deze dient te voldoen. Je kunt zo een belangrijke beslissing niet aan je voorbij laten gaan. Dat kan je veel geld kosten.

3. Welke data worden in de cloud opgeslagen en welke lokaal?

Is het verstandig om alle data in de cloud op te slaan? Dat is afhankelijk van van de aard van de data, het volume en de hoeveelheid bestanden. In sommige gevallen is lokale of hybride data opslag de juiste keuze. Bespreek de opties in de directiekamer en ontwikkel een goede strategie en heldere richtlijnen voor dataopslag. Je wilt te allen tijde voorkomen dat data kwijtraakt omdat bijvoorbeeld videobestanden te groot waren voor een upload naar een cloudserver.

4. Wie is de hoofdverantwoordelijke voor cloudcomputing?

Grote bedrijven hebben meestal een CIO of een IT-manager. Helaas zien wij dat dat in het MKB IT nog te vaak versnipperd is en cloudcomputing geen prominente plek op de agenda heeft. Dit gaat ten koste van de IT-kwaliteit en van de innovatie. Wij adviseren je daarom een hoofdverantwoordelijke voor cloudcomputing aan te stellen.

Bij KIREMA pleiten wij er voor cloudcomputing hoog op de agenda te plaatsen. Daarbij dient goed gekeken te worden naar welke bijdrage de cloud kan leveren aan het bereiken van de bedrijfsdoelen. De grote lijnen dienen hiervoor door de directie te worden uitgezet.

Wil je meer weten over de clouddiensten van KIREMA? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen naar 0348 – 20 00 03 of mailen naar sales@kirema.nl

Ontvang altijd de laatste updates